Aktualny czas: 19-01-2018, 06:39 Rejestracja

Regulamin forum "Wirtualna Warszawa"
§1. Postanowienia ogólne.
1.1. Rejestracja i zalogowanie się oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację zasad niniejszego Regulaminu.
1.2. Regulamin jest nadrzędnym dokumentem, z którym muszą być zgodne wszystkie działania forum.
1.3. Poza Regulaminem w niektórych działach obowiązują dodatkowe zasady, zwane Zasadami działu. Są one wypisane nad listą wątków i ich także należy przestrzegać.
1.4. Korzystanie z treści dostępnych na forum reguluje niniejszy Regulamin, do którego stosowania zobowiązani są także Goście.
1.5. Forum Wirtualna Warszawa nie przynosi administratorom żadnych korzyści, rejestracja i logowanie nie niosą za sobą dodatkowych opłat.
1.6. Forum Wirtualna Warszawa odwzorowuje realną komunikację miejską miasta stołecznego Warszawy.
1.7. Ekipa forum składa się z Administratorów (Wujek, Ikarus 132, Nervoplan™), Moderatorów (Kierownik), Twórców (Bródnowszczak, Kubul, michaleczek55) i Zasłużonych (AVE, Crawley, Kredens, Mokot, Paczek).
1.8. Ekipa Forum w celu zapewnienia swobodnego korzystania z Forum sporządziła zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Aby nie zasypywać strony kolejnymi pytaniami o to samo, Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z FAQ.
1.9. Dozwolone jest posiadanie przez daną osobę fizyczną tylko jednego konta na forum.
§2. Zasady obowiązujące na forum.
2.1. Na forum obowiązują polskie prawo oraz zasady ortografii i netykiety.
2.2. Posty muszą być merytoryczne i pisane na temat, zgodnie z zasadami wątku.
2.3. Należy szanować każdą opinię, nawet kiedy jest odmienna od własnej.
2.4. Wątek powinien być precyzyjnie zatytułowany.
2.5. Pytania powinny być szczegółowo opisane i udokumentowane w najbardziej klarowny sposób.
2.6. Do rozwiązywania pytań technicznych służy dział "Propozycje/błędy".
2.7. W dziale "Propozycje/błędy" obowiązuje zasada "jeden dodatek - jeden wątek".
2.8. Koloru czerwonego i pomarańczowego mają prawo używać wyłącznie administratorzy i moderatorzy.
2.9. Rozmiar sygnatury w podpisie nie może przekraczać wymiarów 800x200 [px], lub 9 wierszy (puste wiersze oraz te wypełnione grafiką również wliczają się w limit).
§3. Treści niedozwolone, zakazy.
3.1. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie dostępnych na forum dodatków do gier Der Omnibussimulator 2 i VirtualBus na innych stronach bez pisemnej zgody autorów.
3.2. Zakazane są wszelkie treści wulgarne, obraźliwe, nazistowskie, komunistyczne i sprzeczne z polskim prawem.
3.3. Zakazane jest ustawianie avatarów, nicków i sygnatur sprzecznych z powyższym punktem lub zawierających treści prowokacyjne.
3.4. Zakazane jest umieszczanie na forum reklam, na które nie wyrazi zgody Ekipa Forum.
3.5. Zakazane jest rozpowszechnianie modeli/map/jakichkolwiek innych dodatków z innych vFirm. Jazda modelami/na mapach spoza forumowego downloadu jest dozwolona jedynie na własny użytek i tylko za zgodą dyspozytora.
3.6. Zabronione jest tworzenie spamu, co rozumie się przez krótkie, lakoniczne, nic nie wnoszące do wątku wypowiedzi, dublowanie postów, "odświeżanie" tematu i floodowanie, a także zadawanie pytań, na które odpowiedzi zawarte są w FAQ oraz zaśmiecanie wątków w związku z niedopełnieniem obowiązków, o których mowa w §4.
3.7. Zabronione jest umieszczanie na Forum treści prowokacyjnych nachalnie atakujących Użytkowników, bądź wymienione z imienia i nazwiska osoby fizyczne.
§4. Zasady pracy w vFirmie.
4.1. Początek zatrudnienia i okres próbny.
4.1.1. Zatrudnić może się każdy użytkownik zarejestrowany na forum.
4.1.2. Podania o zatrudnienie należy składać w Dziale Kadr (w dziale zajezdni) wg. ogólnie przyjętego wzoru. Wypełnienie podania oznacza akceptację Regulaminu i Zasad Zajezdni, a akceptacja umowy przez dyspozytora oznacza zatrudnienie na zadeklarowanych warunkach, których nie można złamać.
4.1.3. Dozwolona jest praca na wszystkich zajezdniach, jednak dni pracy nie mogą się pokrywać (jednego dnia można jeździć tylko dla jednej zajezdni).
4.1.4. 14 dni od momentu zatrudnienia trwa okres próbny - w jego czasie nie można brać wozu na stałe oraz urlopów, a każdy nieprzejechany kurs skutkuje zwolnieniem i wpisaniem na czarną listę.
4.1.5. Po okresie próbnym pracownik może zwolnić się w każdej chwili, jeżeli przepracował zadeklarowany okres czasu.
4.1.6. W ciągu całego roku pracownikowi przysługuje 21 dni wolnych w tym urlopów na żądanie, chyba że kierownik zakładu postanowi inaczej.
4.2. Czynności przygotowawcze do kursu.
4.2.1. Przed włączeniem symulatora, należy w pliku wozu którym mamy zamiar wyjechać zmienić brygadówkę (robi się je samemu), a także zmienić tablice liniowe (tylko vBus). W przypadku modelu z innym sposobem dekoracji tablicami instrukcję znaleźć można tutaj.
4.2.2. Należy każdorazowo sprawdzić przed wyjazdem status autobusu w warsztacie.
4.2.3. Przed złożeniem wniosku o kurs z wolnego należy upewnić się, że podana linia, brygada, zmiana jeżdżą tego dnia oraz czy zgadzają się z podanym tygodniem zmian.
4.2.4. Po włączeniu edytora należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu skrzyni biegów. W spisie wozów będzie dokładnie podany typ skrzyni (tylko vBus).
4.2.5. Należy pamiętać o zrobieniu screena na ostatnim krańcu oraz przekopiowaniu statystyki.
4.2.6. Kierowca przed wykonaniem pierwszego kursu powinien założyć nową kartę kierowcy. Kierowca powinien nazywać się "#numer - nick". Na tej karcie kierowcy należy wykonywać tylko i wyłącznie wszystkie kursy dla naszej vFirmy. Sprawozdanie z karty składa się w ostatni dzień miesiąca. W polu "data urodzenia" należy podać datę składania raportu z karty kierowcy. (tylko OMSI 2)
4.3. Składanie raportów.
4.3.1. Raporty należy składać w Wydziale Kontroli zajezdni (oznaczonym symbolem) wg. podanego wzoru.
4.3.2. Raport należy zdać do końca bieżącego tygodnia (w przypadku raportów z niedzieli data ta przedłużona jest do najbliższego poniedziałku).
4.3.3. Punktacja raportów jest jawna i znajduje się w dziale zajmującym się kontrolą.
4.4. Bonusy.
4.4.1. Po okresie próbnym kierowca dostaje do dyspozycji ulepszone modele niektórych autobusów.
4.4.2. Po przejechaniu min. 1000 pkt kierowca może otrzymać premiowane modele lub mapy.
4.5. Użytkownik, który nie wykonuje przydzielonych mu zadań uprzednio nie poinformowawszy przełożonego po przekroczeniu limitu ostrzeżeń pisemnych zostaje ukarany wpisem na czarną listę.
4.5.1. Czarną listę można odrobić poprzez spełnienie warunków regulowanych przez regulamin zajezdni.
4.5.2. Jeżeli Użytkownik został wpisany na czarną listę trzeci raz nie przysługuje mu prawo odrabiania jej.
4.5.3. W przypadku wpisu na czarną listę w jednym zakładzie, Użytkownik zwalniany jest dyscyplinarnie również w drugim.
4.5.4. Osobie wpisanej na czarną listę nie przysługują prawa do głosowania w ankietach ani pełnienia jakichkolwiek funkcji na Forum.
§5. System ostrzeżeń.
5.1. Za złamanie Regulaminu lub zasad działu Użytkownik zostaje ukarany zgodnie z Taryfikatorem, do którego dostęp ma Ekipa.
5.2. Taryfikator opiera się na systemie tzw. "widełek", dając tym samym możliwość podjęcia decyzji o zastosowanym stopniu ostrzeżenia moderatorowi/administratorowi.
5.3. W skrajnych przypadkach Ekipa forum decyduje o złagodzeniu bądź zaostrzeniu kary na wniosek ukaranego bądź poszkodowanego.
5.4. Po osiągnięciu limitu 10 pkt ostrzeżeń (100%) konto Użytkownika zostaje objęte miesięcznym zawieszeniem.
5.5. Punkty ostrzeżeń przedawniają się po upływie jednego miesiąca od momentu nałożenia ostrzeżenia.
5.6. W przypadku stwierdzenia multikonta (tj. konta założonego z tego samego komputera / adresu IP), pierwsze konto banowane jest na miesiąc, drugie i każde kolejne usuwane. Istnieje możliwość zablokowania wszystkich kont i powiązanych adresów IP w szczególnych sytuacjach. Gdy z Forum korzystać ma więcej osób spod jednego adresu IP, należy przed takim faktem pisemnie powiadomić Ekipę.
5.7. Administracja zastrzega sobie prawo do przyznawania punktów ostrzeżeń bez podania konkretnego punktu Regulaminu po uprzedniej naradzie za jednomyślną zgodą wszystkich członków Ekipy.
5.8. Procedura odwoławcza od nałożonego ostrzeżenia jest dwustopniowa. Najpierw należy drogą prywatnej wiadomości przedstawić swoje wątpliwości osobie nakładającej ostrzeżenie, zaś w przypadku niepowodzenia apelację należy składać Administratorowi, który ostrzeżenia nie nakładał.
5.9. Przypadki nadużyć uprawnień należy zgłaszać Właścicielowi Forum (Wujkowi). Te będą wnikliwie sprawdzane.
§6. Pozostałe.
6.1. Na forum obowiązuje system punktacji kursów. Wszystkie nieprawidłowości należy zgłaszać kierownikowi NR.
6.2. Administracja zastrzega sobie prawo do kasowania kont nieaktywnych na forum przez dłuższy czas niż 3 miesiące.
6.3 Niedozwolone jest wchodzenie w kompetencje administratorów i moderatorów. Jedyne formy zgłaszania nieregulaminowych wątków/postów bądź innych nieprawidłowości to opcja "Zgłoś" przy postach.
6.4. Błędy techniczne, sugestie i problemy związane z działaniem Forum należy zgłaszać w dziale "Problemy i sugestie".
6.5. W razie problemów z zalogowaniem się na konto należy przesłać wiadomość z opisem problemu na facebookowy funpage, lub prywatną wiadomość do Użytkownika Ikarus 132 na forum strefa-omsi.pl.
6.6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści.
6.7. Osoby nachalnie spamujące na prywatne skrzynki innych Użytkowników Forum lub wysyłające natarczywe i obraźliwe wiadomości, mogą zostać ukarane po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do administracji i przedstawieniu dowodów.
6.8. W przypadku stwierdzenia działania na szkodę Forum Ekipa po uprzedniej naradzie decyduje o długości zbanowania konta; wiadomość o zbanowaniu danego Użytkownika za działanie na szkodę Forum wraz z uzasadnieniem i długością kary zostanie podana publicznie w Tablicy Ogłoszeń.
6.9. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.